Falcon bryggerier

From Bryggeriklubben
Jump to navigation Jump to search
Falcon.png
Namn Falcon bryggerier
Land Sverige
Landskap Halland
Ort Falkenberg
Öppningsår 1896
Stängningår 2001

Bryggeriet lever kvar som Carlsberg Sverige.

Böcker.jpg