Hem     Klubbträffar     Samlingar     Årets Etikett     
Tidningsklipp & Bryggerier     Medlemsblad.    Våra sponsorer

 
Bokøl har alltid vært mitt favorittøl blandt de norske øltypene. Jeg tenkte at jeg herved skal starte en serie som viser gamle Bokøl-etiketter fra min samling.
 

Jeg starter helt sydøst i Norge med bryggeriene i Fredrikstad. Der var 2 bryggerier her.

Fredriksstad Centralbryggeri startet som Lilleby Bryggeri i 1865 og opererte under dette navnet til 1897, da det skiftet navn til Fredriksstad Centralbryggeri. Det ble nedlagt i 1927 og bygningene ble overtatt av Borgar Margarinfabrikk (senere Mills).
 

Fredrikstad Bryggeri startet i 1877 og holdt det gående til 2000. Det var blitt overtatt av Borg i 1990.

 
I Sarpsborg startet bryggeriet under navnet Lande Bryggeri i 1855 og beholdt dette navnet til 1911. Da ble navnet Sarpsborg Bryggeri, som det het til 1960. Deretter kom det følgende navne endringer:
 

1960-1971 Halden Bryggeri-Sarpsborg Bryggeri
1971-1975 Sarpsborg og Halden Bryggerier
1975-1998 Borg Bryggerier
1998 til idag Hansa Borg Bryggerier.
Er nå overtatt av den danske Bryggerigruppen.

 

 
 
I tidligere Østfold Fylke var der også 2 bryggerier i både Halden og Moss.
 
I Halden (som hadde navnet Fredrikshald fra 1665 til 1928) hvor kong Karl XII ble skutt i 1718 startet H. Lorange et bryggeri i 1835. Dette ble senere Møllers Bryggeri og i tiden 1894-1907 Møller & Co’s Aktiebryggeri. 1907 ble det sammenslått med det andre bryggeriet i Halden under navnet Halden og Møllers Bryggerier frem til 1920.
Da endret det navn til Haldens Bryggeri og drev frem til 1960.

Haldens Ølbryggeri ble startet som Ole Rasch’s Bryggeri i 1847, og drev senere under Carl Abel og B. G. Schlyter. Det het Haldens Ølbryggeri i perioden 1890 til 1907, året det ble sammenslått med Møller og nedlagt.

Haldens Ølbryggeri ble startet som Ole Rasch’s Bryggeri i 1847, og drev senere under Carl Abel og B. G. Schlyter. Det het Haldens Ølbryggeri i perioden 1890 til 1907, året det ble sammenslått med Møller og nedlagt.
 
I Moss ble Gudes Bryggeri etablert i 1838 og drev under dette navnet frem til 1881. Deretter hadde det mange navneendringer:
Hjersings Ølbryggeri 1881 - 1897
Victoria Bryggeri 1897 - 1903
De Forenede Bryggerier 1903 - 1909
Moss Aktiebryggeri 1909 -1918
Moss Bryggeri (eiet av Heilmann) 1918 - 1999.


Det siste driftsår var navnet Moss Bjørnebryggeti og eid av danske Harboe Bryggeri.
Det andre bryggeriet i Moss ble etablert i 1875 av 3 personer, hvorav den ene var Lars Semb som i 1849 hadde grunnlagt forløperen til Hansa Bryggeri i Bergen. Dette bryggeriet gikk konkurs i 1882, men startet på nytt høsten samme år. 1903 ble det innlemmer i De Forenede Bryggerier og nedlagt.

 

 

Her viser jeg litt gamle bokøletiketter fra Innlandet Fylke (tidligere Hedmark og Oppland fylker).

Odals Verk, Sander Stasjon i Sør-Odal var et jernverk som oppsto på 1700-tallet. Omfattet også sagbruk, mølle, teglverk og bryggeri.
Odals Verk Bryggeri ble etablert i 1855 og drev frem til 1933.
 

Elverum Bryggeri på Elverum ble startet av Helge Kilde i 1855. Det ble oppkjøpt av Hamar Bryggeri i 1899, men drev videre som selvstendig bryggeri frem til nedleggelsen i 1934.
Nederkværns Bryggeri ble etablert i Brumunddal av Thore Bjerke i 1852, og ble senere drevet Lars Bjerke. Bryggeriet ble nedlagt 1903.

Hamar Bryggeri i Hamar ble etablert i 1857 av bryggeren Gunerius Flagstad. Det opererte frem til 1991, fra 1987 eiet av Nora Industrier.

Der var også i tiden 1856 - 1875 et annet bryggeri i Hamar: Jernbanebryggeriet. Fra dette har jeg dessverre ingen bokøletiketter å vise.
 

Det siste bryggeri i dette området var Totens Bryggeri i Skreia. Det opererte fra 1857 til 1919. Herfra har jeg dessverre ingen Bokøl etikett å dele.

Lillehammer Bryggeri ble etablert som brenneri i 1847, bryggingen av øl startet litt senere. Lillehammer Bryggeri drev frem til 1983.
 

 
 
Så er jeg kommet til bryggeriene Oslo, et navn som hovedstaden har hatt siden 1925.
Før det het den Christiania, men fra 1877 ble navnet skrevet Kristiania fra offentlig hold og fra 1897 også fra kommunale myndigheter.

I 1847 etablerte garver og salmaker Ole N. Forseth og Edvard Stenersen et bryggeri i Fredenborgveien 24 med navnet Stenersen & Co. Allerede i 1849 trakk Stenersen seg ut, og bryggeriet hadde deretter følgende navn:
O. N. Forseth & Comp. Bryggeri 1849 - 1887
Centralbryggeriet. 1887 - 1896
De Forenede Bryggerier Fortuna & Central 1896 - 1931
Bryggingen opphørte 1927 (selv om navnet levde videre), og bygningene ble overtatt av Axel Jensens Pølsefabrikk.
 
1856 etablerte grosserer Herman Eger og hans bror Thorvald Eger et bryggeri i Teatergata 10-14. Det fikk navnet Eger & Co’s Ølbryggeri. Det opererte under dette navnet frem til 1890, da navnet ble endret til Fortuna Bryggeri. I 1896 kjøpte Fortuna Bryggeri opp Centralbryggeriet og all brygging ble overført dit under navnet De Forenede Bryggerier Fortuna Central. Bryggeriet i Teatergata ble nedlagt.

Nora Bryggeri ble etablert 1877 i Pilestredet 75c. Dette er der hvor Pilestredet er brattest, og bryggerihestene slet foran vognene hver gang de var ute kjørte. Denne del av Pilestredet blir fremdeles kalt «Nora bakken». Bryggeriet hadde følgende navn opp gjennom årene:
Nora Bryggeri 1877 - 1896
Rosenborg Bryggeri 1896 - 1907
St. Halvards Bryggeri 1907 - 1919
 
Garvermester Nils J. Ytteborg startet 1836 et bryggeri i Hausmanns gate 8 - 12.
Det opererte under navnet Ytteborg frem til 1898. Da trengte bryggeriet mer plass og et nytt bryggeri ble bygget ved Akerselven med adresse Thorvald Meyers Gate 9.
Dette var rett ved siden av Ringnes Bryggeri. Det nye bryggeriet fikk navnet Foss Bryggeri og var i drift fra 1898 til 1917
 
Her kommer deling av litt flere Bokøl etiketter fra min samling fra tidligere bryggerier i Oslo.
 

Christiania Bryggeri ble etablert i 1855 med adresse Maridalsveien 3. Bryggeriet ble et av de største i Oslo, og hadde betydelig eksport av øl på 1880 tallet.

Bryggeriet drev frem til 1916 da det ble overtatt av Schous Bryggeri og nedlagt. Fra 1918 ble Nora Mineralvannfabrikk etablert i de tidligere bryggerilokalene og drev til 1972. Deretter har det vært kommunale kontorer, galleri og småindustri i bygningene.

3 forretningsmenn etablerte i 1876 et bryggeri like ved Bryn jernbanestasjon litt utenfor Oslo sentrum. Bryggeriet fikk navnet Christiania Porterbryggeri. Dette bryggeriet skiftet navn og eiere en rekke ganger og var i drift frem til 1908.

Bryggeriet opererte under følgende navn:
Christiania Porterbryggeri 1876 - 1880
Bryns Bryggeri. 1880 - 1882
Erlanger Bryggeri. 1882 - 1889
Borch & Co’s Bryggeri 1889 - 1902
Bernaus Bryggeri. 1902 - 1904
Akers Bryggeri. 1904 -1908

Bryggeriet hadde kontor, ølkjeller og utsal
g i Lakkegata 39 i Oslo sentrum.
Etter nedleggelsen i 1908 ble bryggeri bygningene først overtatt av Norske Jernstøperier. Fra 1930 ble bygningene brukt av OWA Fabrikker som drev med lakk og andre oljeprodukter.